6. CONSEQÜÈNCIES AMBIENTALS

6.1 Mapes conceptuals

Objectiu

Comprendre com relacionar un mapa conceptual


Desenvolupament

Els alumnes reben els quadres amb la informació, la qual hauran de relacionar amb fletxes. El docent té els dos quadres ja relacionats i amb el suport d'un projector visualitzarà les dues transparències dels quadres (sense les fletxes) i explicarà les relacions mitjançant la col·laboració dels alumnes.

Guia pel docent per tal d'explicar els dos quadres:

"Ambdós quadres exposen polítiques d'ajustament per tal de reduir despeses i pèrdues econòmiques que es creuen innecessàries, però que a curt i llarg termini, aquestes reduccions perjudiquen l'equilibri del medi ambient.

En el primer quadre, per tal de reduir demandes considerades innecessàries, es proposen dues mesures: reduir el dèficit fiscal i millorar la balança comercial (dèficit públic). Per exemple, per tal de reduir la diferència entre la recaptació al contribuent i les prestacions donades (dèficit fiscal), es proposa un instrument polític: establir un contracte del pressupost de les despeses i del capital en el sector públic. Per portar a terme aquest instrument s'enumeren quatre accions immediates, però que provoquen determinats processos de deteriorament del medi ambient; i conseqüentment, aquest processos de deteriorament comporten a curt i llarg termini nous efectes pejoratius per al medi ambient.

Posem un exemple:

Una acció immediata era reduir o suprimir els estudis d'avaluació dels efectes ambientals. Aquesta acció comportava realitzar projectes sense tenir en compte els efectes negatius i evitar-los o minimitzar-los. Conseqüentment, a curt termini es destrueixen els ecosistemes que formen part d'aquests projectes; i a llarg termini comporta efectes múltiples de deteriorament.

El segon quadre segueix els mateixos passos explicatius: es proposa una política d'ajustament amb uns propòsits o finalitats executats mitjançant uns instruments. Aquests instruments es porten a terme amb unes accions immediates, però que comporten l'inici del deteriorament del medi ambient amb nous efectes a curt i llarg termini."


Temporització

Aproximadament una hora lectiva.


Index
Següent