CONSEQÜÈNCIES AMBIENTALS

 

Observeu els dos següents quadres dels "Efectes de les polítiques d'ajustament en els processos de deteriorament del medi ambient".

Aquests mapes conceptuals estan inacabats ja que no s'estableix cap relació entre les diferents columnes.

A continuació, heu d'unir les columnes amb fletxes segons la descripció del text, i feu una redacció d'un full (dues pàgines) del significat d'aquests mapes conceptuals. Què ens estant comunicant?

 

 


Index
Següent