7. EL BOOMERANG DEL DEUTE

 

Objectiu

Analitzar i reflexionar sobre els textos adjunts i abstreure la informació necessària per a poder respondre les preguntes posteriors.


Desenvolupament

El següent tema està format per un conjunt de lectures. Els alumnes han de llegir aquests textos i respondre les preguntes que posteriorment planteja el text.

7.1. La Selva està en perill

En la primera lectura, "La Selva està en perill", els alumnes han d'analitzar el mapa de Greenpeace i amb l'ajut d'aquest i de les dades que s'adjunten, han de realitzar un gràfic on es visualitzi la progressió de la desforestació.


7.2. La història dels camperols sense terra

En la segona lectura, "La història dels camperols sense terra", els discents realitzaran una anàlisi del text, per tal de poder respondre les dues preguntes que es plantegen.


7.3. La major concentració de viodiversitat del món

El tercer i quart text, "La major concentració de biodiversitat del món" i "els boscos tropicals", els discents realitzen el mateix procediment que en l'anterior lectura.

A continuació, els alumnes han de completar dos quadres referents a la relació que s'estableix entre el deute extern i la desforestació. Per tal de poder completar els dos quadres, han de fer un anàlisi de les dades que anteriorment s'adjunten sobre el deute extern i la desforestació. Finalment se'ls demana que extreguin una conclusió del resultat dels dos quadres.

7.4. Una mica d'història econòmica i el cas de Bolívia

7.5. Un deute que paguem nosaltres

En els darrers textos, "Una mica d'història econòmica", "El boomerang de la droga: El cas de Bolivia" i "Un deute que paguem nosaltres", els alumnes analitzen els diferents casos i n'extreuen conclusions.

El paper del docent en aquests exercicis és fonamental per tal que els alumnes no perdin l'interès davant de tantes lectures, per això seria convenient que els alumnes, amb l'ajut del docent, realitzin cada lectura per separat, i no totes seguides.


Temporització

Aproximadament són cinc hores lectives.


Index
Següent