3. EL CARÀCTER IMPAGABLE DEL DEUTE EXTERN

3.1. El Deute Extern al Brasil

 

Objectiu

L'objectiu d'aquesta activitat és introduir els alumnes dins la temàtica del Deute Extern com un fet impagable.


Desenvolupament

En primera instància els alumnes han d'analitzar l'activitat que es planteja, que els permetrà reflexionar sobre la impossibilitat de pagar el deute extern per part dels països endeutats.

L'activitat permet esdevenir un exercici pont per analitzar la posterior activitat (apartat B). El docent ha de propiciar aquesta reflexió, esdevenint un mediador de continguts, ja que els alumnes de manera autònoma no ho realitzaran.


Temporització

Aproximadament, si el docent realitza la tasca de mediador i agilitza l'activitat, la durada serà d'uns 20 minuts.


Index
Següent