EL DEUTE EXTERN AL BRASIL

 

 

El deute extern que al 1973 era de 9.500 milions $ USA al Brasil, al 1985 era de 95.800 milions $ USA. D'aquestes dades es dedueix que el mecanisme del deute i les seves renegociacions fan que com més es paga, més creixi el deute. El quadre que tens a continuació et dóna dades sobre el deute extern a Amèrica Llatina:

Pagament d'interessos
(milers de milions de $ USA)

1981........................................26,7
1982........................................35,0
1983........................................31,4
1984........................................34,8
1985........................................33,1


Deute extern


1981........................................277,7
1982........................................318,4
1983........................................344,0
1984........................................360,4
1985........................................368,0

Fes un gràfic de línies amb les dades dels interessos i del deute extern, i pensa si la situació del Brasil es reprodueix a tota Amèrica Llatina. Quins paral.lelismes hi veus?


Index
Següent