TRENCANT CADENES

 

  1. Retalleu una tira estreta de paper per a cadascú de vosalters.

  2. Escriviu en el paper de quina manera el deute perjudica la gent dels països més pobres.

  3. A continuació doblegueu les tires de paper en forma d'anell i uniu els anells formant una cadena.

  4. Exposeu la cadena en un lloc destacat.

Com podem trencar aquesta cadena?

Anoteu en una cartolina o paper d'embalar propostes de què podem fer socialment i a l'escola per ajudar a trencar la cadena i els perjudicis del deute extern.


Index
Següent