2. L'ORÍGEN DEL DEUTE

2.3. Causes del Deute

Objectiu

L'objectiu d'aquesta activitat és realitzar una comprensió lectora que desencadeni en una abstracció de idees.


Desenvolupament

L'inici de l'activitat correspon a un treball individual per part de l'alumne que permetrà realitzar el buidat de les idees dels textos "El Deute Extern: signe de dependència i repte d'alliberament" i "De aquellos polvos, estos lodos"; desencadena en un col·loqui per contrastar totes les idees amb el grup-classe.

La finalitat és la localització de les idees repetides en ambdós textos.

També caldrà observar les relacions de les idees entre els textos i el còmic.

Aquesta activitat ens presenta un conjunt de idees noves que han de ser adquirides, i cal una bona explicació i resolució dels dubtes per part del docent.


Temporització

Aproximadament una hora lectiva.


Index
Següent