CAUSES DEL DEUTE EXTERN

 

 

Amb els següents textos "El signe de dependència..." de l'Arcadi Oliveres i "De aquellos polvos, estos lodos", busca les idees similars i/o repetides que presentin ambdós textos.

Un cop extretes les idees, torna a llegir el segon article "De aquellos polvos, estos lodos" i enumera totes les causes que creus que van portar a molts governs a amenaçar amb fer suspensió de pagament. Classifica quines creus que són degudes a l'actuació dels propis governs i quines estan determinades per factors internacionals que ells no controlaven.

Finalment, relaciona les idees dels dos articles amb el còmic "¿Cómo empezó esta deuda externa?". Observa el signe de dependència dels textos amb el còmic.


Index
Següent