2. L'ORIGEN DEL DEUTE

L'objectiu didàctic d'aquest bloc és consolidar els aprenentatges introduïts a les anteriors activitats.

2.1. És bo o dolent endeutar-se?

Objectiu

L'objectiu principal d'aquesta activitat és continuar amb la reflexió i anàlisi dels textos, per tal de fonamentar-se una opinió crítica del deute extern.


Desenvolupament

L'activitat parla sobre els deutes per a la inversió, i cal fer-ne una reflexió a partir dels dos exemples.

Els exemples del text FMI són les lectures a tractar. En primera instància s'aportarà una pluja d'idees sobre la pregunta "És bo o dolent endeutar-se?", en un debat comú entre tots els alumnes del grup-classe; conseqüentment els discents reflexionaran i contrastaran les idees aportades a priori amb la lectura dels textos i l'anàlisi.


Temporització

Aproximadament una hora lectiva que correspon un primer moment de lectura individual i la posada en comú en el debat amb el docent com a mediador.


Index
Següent