4. INDEPENDENTS O DEPENDENTS

4.1. Plans d'Ajust Estructural


Objectiu

Analitzar la informació d'una lectura per tal de poder transferir els seus continguts; a més d'assolir nous conceptes per poder aprofundir en el tema.


Desenvolupament

Aquesta activitat es compon d'una fitxa a completar. Els alumnes abans de completar la fitxa han de realitzar una lectura de l'article "Programa de Estabilización y Ajuste Estructural" (PAE). Amb aquesta lectura, els discents estan capacitats de completar la fitxa i respondre les preguntes.
L'activitat de la lectura i fitxa del PAE comporta tot un seguit de vocabulari específic nou i molt interessant per realitzar les activitats conseqüents. Per aquest motiu, els alumnes, paral·lelament a la lectura i la fitxa, hauran d'anar fent un glossari que els permetrà aprendre i fluir més els conceptes.


4.2. Elaboració d'un glossari

A continuació us presentem un exemple d'un possible glossari que han de realitzar els alumnes per aprofundir i comprendre millor l'activitat:


Temporització

Aproximadament dues hores lectives.


Index
Següent