1. QUÈ ÉS EL DEUTE EXTERN?

1.2. Millorem o empitjorem?


Objectiu

L'objectiu principal és avaluar i reflexionar sobre la gravetat de la situació del deute extern arreu dels països involucrats.


Desenvolupament

En aquesta activitat els discents mitjançant les gràfiques, realitzaran una reflexió per observar si la situació del deute extern ha millorat o ha empitjorat amb el temps.

Per poder reflexionar, a priori respondran les preguntes que es presenten en l'exercici "Ha millorat o ha empitjorat".

Les dues darreres preguntes d'aquest exercici, els alumnes empraran els gràfics amb els dibuixos que adjuntem per a poder realitzar la comparació demanada.

Els dibuixos relacionen el comerç amb el deute, i per a una millor comprensió cal que vagin acompanyats d'un text explicatiu.


Temporització

Aproximadament dues hores lectives de classe.


Index
Següent