EL DEUTE EXTERN: MILLOREM O EMPITJOREM?

 

El deute extern és un tema antic. Ja als anys 80 a Amèrica Llatina es tenia una visió del què estava significant el deute extern per a la població. El còmic editat per "El tayacan" és una de les visions que hi havia en aquells anys.
  1. Ha millorat o a empitjorat la situació des de llavors? Respon en xifres absolutes i per càpita. Has de saber que la població d'Amèrica Llatina al 1998 rondava els 500 milions d'habitants i el deute extern era de 601.000.000 milions de dòlars.

  2. Mirant els gràfics fins al 1995, què ha passat als altres continents?

  3. Allarga el gràfic de l'evolució del deute a Amèrica Llatina i al Carib amb les dades que tens.

  4. Imagina't que per pagar un deute has de treballar gratuïtament més de dos anys (no pots dedicar res a les teves despeses). Com estaries? Observa i comenta la situació dels països del gràfic. I comenta també el dibuix 1 "Tasa de interés".

  5. Mirant el gràfic b "Los más endeudados: la deuda total en años de exportaciones", comenta el dibuix 2 "Export" i el dibuix 3 "Matèries primeres"


Index
Següent