3. EL CARÀCTER IMPAGABLE DEL DEUTE EXTERN

3.1. El Banc Mundial

Objectiu

Assolir continguts sobre la temàtica del Banc Mundial, alhora aprofundint sobre el Deute Impagable.


Desenvolupament

En aquest segon apartat els alumnes realitzen les lectures dels textos del Banc Mundial: "Las Instituciones de Bretton Woods" i "És democràtic l'FMI?".

Aquestes lectures deixaran veure la quantitat de països que tenen deutes; aspecte que permetrà als discents completar els quadres successius a la lectura.

La segona taula ens permet atendre als percentatges de grup de països que conformen deutes amb els diferents organismes. Aquests percentatges i les activitats anteriors, permeten als alumnes extreure les conclusions democràtiques. Per poder contestar l'última pregunta, cal que els alumnes llegeixin el text: "És democràtic l'FMI?".


Temporització

Aproximadament una hora lectiva de classe.


Index
Següent