2. L'ORIGEN DEL DEUTE

2.2. MacNamara


Objectiu

L'objectiu principal és aprofundir en l'activitat anterior.


Desenvolupament

A partir de l'assoliment de l'objectiu 2.1, els alumnes podran comprendre les afirmacions del text "MacNamara".

Aquesta activitat permet ser realitzada com un debat comú en el grup-classe perquè els alumnes tenen la suficient maduresa de continguts.

El docent orientarà i encaminarà el debat i les idees errònies que s'hagin pogut conformar els alumnes.

Consell: Al finalitzar aquest dos temes és una bona oportunitat per a realitzar la primera avaluació parcial (avaluació sumativa). L'assoliment dels continguts es veuria reflectit en el debat i els aspectes a avaluar seria: maduresa de continguts, opinió crítica, grau de comprensió, raonament i fluïdesa verbal.


Temporització

Aproximadament una hora lectiva.


Index
Següent