1. QUÈ ÉS EL DEUTE EXTERN?

1.1. El deute extern. De què estem parlant?


Objectiu

L'objectiu principal d'aquest exercici és familiaritzar-se amb el vocabulari del crèdit: "El Deute Extern".


Desenvolupament

Aquesta primera activitat és una posada en contacte amb el temari i el marc teòric del crèdit del deute extern.

Els discents en primera instància realitzen un exercici de comprensió lectora dels tríptics i s'immergeixin dins el vocabulari que faran servir al llarg de totes les activitats, i a continuació responen les preguntes.

Es recomana als docents que prestin atenció als alumnes i respondre a tots aquells dubtes de vocabulari, per tal d'assolir uns resultats satisfactoris en totes les activitats.

Per tant, els discents realitzen primerament un treball individual i després una posada en comú amb el grup-classe.


Temporització

Aproximadament una hora lectiva de classe la qual compren tres moments: una introducció per part del docent; l'exercici individual dels alumnes; i la posada en comú del grup-classe.

Index
Següent