5. CONSEQÜÈNCIES SOCIALS

5.1. Recerca per Internet

L'activitat d'aquest tema té dues parts:

Primerament, els alumnes realitzaran una recerca per Internet sobre les conseqüències socials del Deute Extern, que permetrà l'adquisició de certes habilitats:

A continuació realitzaran un Joc de Rol

5.2. Joc de Rol

Objectiu

Assolir els coneixements mitjançant el joc; fomentar la maduresa dels alumnes aprenent a parlar i defendre la pròpia opinió.


Desenvolupament

El docent dividirà la classe entres grups; cada grup correspondrà a un país, per exemple: Àfrica, Amèrica Llatina i EUA.


Cada país buscarà per Internet o altres materials de suport, com la premsa, llibres revistes..., les conseqüències socials que implica el Deute, ja sigui com a país endeutat, o com a país endeutador.
Un cop assolida i compresa la informació per part de cada grup, es prepararà una exposició de com afecta socialment el deute.
Posteriorment, es llegiran davant el grup-classe les conclusions de cada país, i per finalitzar, els discents com a grup-classe exposaran i determinaran l'opinió i les suggeriments que els ha suscitat les tres exposicions.
Com a punt final, caldrà determinar una resolució madura i constructiva dels punts negatius i positius de les conseqüències socials de tenir un Deute Extern.


Temporització

Per realitzar les dues parts calculem aproximadament cinc hores lectives.


Index
Següent