CONSEQÜÈNCIES SOCIALS

 

Recerca per Internet i Joc de Rol

Anem a descobrir quines poden ser les conseqüències socials provocades pel deute extern.

A continuació la classe es dividirà en tres grups. Cada grup representarà un país, per exemple: Àfrica, Amèrica Llatina i EUA. Com podeu observar hi ha un país endeutador i dos endeutats.

Cada país buscarà per Internet o altres mitjans de comunicació les conseqüències socials que implica el Deute per el vostre país, ja sigui com a país endeutat o endeutador.

Algunes adreces on trobareu informació:

  • http://www.consultadeuda.org/catala/indexcat.htm
  • http://www3.planalfa.es/deudaexterna/
  • http://www.eclac.org/
  • http://users.skynet.be/cadtm/pages/espanol/espanol.htm

Un cop tingueu tota la informació heu d'escriure una Acta, en la qual s'expliciti la vostra situació davant el Deute. Cada país llegirà l'Acta davant la resta de països. A continuació, tot el grup-classe opinarà i aportarà suggeriments de les tres exposicions.

Finalment, feu un llistat dels punts negatius i positius de les conseqüències socials de tenir un Deute Extern.


Index
Següent