Joc de rol: "Dinàmica de cubs"
 
Objectius

*  Concienciar als alumnes de l'aprofitament que fan els països desenvolupats dels subdesenvolupats.

*  Potenciar la interiorització d'uns valors com:

Descripció de l'activitat

  1. Nombre de participants
  2. Durada
  3. Inici de la dinàmica
  4. Material
  5. Instruccions als observadors
  6. Avaluació i conclusions