FITXA 1
Fitxa d'observació sobre agressions verbals
en l'àmbit escolar per al professorat
Agressions verbals

                
Observacions en espais
reglats:aula,menjador, sala
d'estudi,
(3 observacions
de 20 minuts)
Observacions al pati
(3 observacions de 20 min.) 
Observacions a les files,
entrades, sortides
(3 observacions de 20 min.) 
Total                  
%  
INSULTS
Al cos
(estàs com una foca...)
nens-nenes nens-nenes nens-nenes nens-nenes nens-nenes nens-nenes nens-nenes nens-nenes nens-nenes nens-nenes
nenes-nens
nena-nena
nen-nen
                     
A la intel.ligència
(ets burro, ets
més curta que...)
                  nens-nenes
nenes-nens
nena-nena
nen-nen
         
Sexulas
(marieta, puta...)
                  nens-nenes
nenes-nens
nena-nena
nen-nen
         
A la família
(fill de puta, me cago en ton pare)
                  nens-nenes
nenes-nens
nena-nena
nen-nen
         
Racistes
(moro, gitano...)
                  nens-nenes
nenes-nens
nena-nena
nen-nen
         
Altres                   nens-nenes
nenes-nens
nena-nena
nen-nen
         
AMENACES
A la família
(espera i veuràs que li
passa a la teva germana...)
                  nens-nenes
nenes-nens
nena-nena
nen-nen
         
Al cos
(et mataré...)
                  nens-nenes
nenes-nens
nena-nena
nen-nen
         
Sexuals
(et follaré...)
                  nens-nenes
nenes-nens
nena-nena
nen-nen
         
MENYSPREU
Burles
(rialles, comentaris...)
                  nens-nenes
nenes-nens
nena-nena
nen-nen
         
Desvalorització
(no vals per a res,
estúpida...)
                  nens-nenes
nenes-nens
nena-nena
nen-nen
         
EXCLUSIÓ
Rebuig a les
persones
(tu no jugues...)
                  nens-nenes
nenes-nens
nena-nena
nen-nen
         
Omissió davant de les
interaccions verbals
(paraules sense valor,
interrupcions...)
                  nens-nenes
nenes-nens
nena-nena
nen-nen