FITXA 2
Fitxa d'observació sobre agressions verbals
en l'àmbit escolar per al professorat
Agressions físiques

                
Observacions en espais
reglats:aula,menjador, sala
d'estudi,
(3 observacions
de 20 minuts)
Observacions al pati
(3 observacions de 20 min.) 
Observacions a les files,
entrades, sortides
(3 observacions de 20 min.) 
Total                  
%  
FÍSIQUES
INTER-
PERSONALS
Nombre
agressions
físiques
interpersonals
(estirar cabells,
empentes,
cops de peu,
mossegades...)
nens-nenes


nens-nenes


nens-nenes


nens-nenes


nens-nenes


nens-nenes


nens-nenes


nens-nenes


nens-nenes


nens-nenes
nenes-nens
nena-nena
nen-nen
                     
Nombre
amenaces
físiques
(gestuals,
puny, cos...)
                  nens-nenes
nenes-nens
nena-nena
nen-nen
   
Nombre
de jocs
violents
(lluites
en grups,
perseguir,
assetjar...)
                  nens-nenes
nenes-nens
nena-nena
nen-nen
   
SEXUALS
Nombre
agressions
a les zones
erògenes
(tocaments,
assetjament
sexual,
gestos obscens)
                  nens-nenes
nenes-nens
nena-nena
nen-nen
   
Nombre
estirades
de la roba
(sostenidors,
abaixar
pantalons...)
                  nens-nenes
nenes-nens
nena-nena
nen-nen
   
Amenaces
sexuals
(actes
exhibicionistes)
                  nens-nenes
nenes-nens
nena-nena
nen-nen
   
DANYS AL MATERIAL
De l'alumant
(trencar llapis,
estripar fulls...)
                  nens-nenes
nenes-nens
nena-nena
nen-nen
   
Escolar
del centre
nens nenes   nens nenes   nens nenes   nens
nenes