FITXA 4
La detecció de l’impacte de l’agressivitatSexe: Noia: Noi: Edat: Curs:


1. Quantes vegades t’han agredit aquesta setmana ( ... mes o trimestre)?

Noi:

Noia:


2. Quin tipus de comportament agressiu has patit?

 

 

Físics (cops, cops de peu...)

Mai

Una vegada

Més d’una vegada

Noia

Noi

Noia

Noi

Noia

Noi

 

 

 

 

 

 

Verbal (insults, burles...)

 

 

 

 

 

 

Escrit (paraulotes, grafits..)

 

 

 

 

 

 

Exclusions (no t’han deixat...)

 

 

 

 

 

 

Burlar-se (s’han rigut de tu...)

 

 

 

 

 

 

Sexuals (t’han tocat, amenaces...)

 

 

 

 

 

 

El teu material (amagat, trencat...)

 

 

 

 

 

 

La teva roba (estirades...)

 

 

 

 

 

 

El teu menjar

 

 

 

 

 

 

Els teus diners

 

 

 

 

 

 

Les teves joguines

 

 

 

 

 

 

 

3. On va passar?

A classe

Noia

Noi

 

 

Al pati

 

 

Al passadís

 

 

Al menjador

 

 

Als lavabos

 

 

Al carrer

 

 

En altres llocs

 

 

 

4. Qui et va agredir?

Una noia de classe

Noia

Noi

 

 

Un noi de classe

 

 

Alguns nois del centre

 

 

Algunes noies del centre

 

 

Un grup de nois més joves

 

 

Un grup de noies més joves

 

 

Un grup de noies més grans

 

 

Un grup de nois més grans

 

 

 

5. Assenyala les tres agressions que més et molesten i jerarquitza la resta

Que et peguin

Noia

Noi

 

 

Que et donin cops de peu o empentes

 

 

Que et tirin per terra

 

 

Que t’insultin

 

 

Que es fiquin amb la teva família

 

 

Que t’amenacin

 

 

Que et toquin

 

 

Que t’amaguin coses

 

 

Que et tractin com un beneit

 

 

Que parlin malament de tu

 

 

Que no t’incloguin en el teu grup d’amics o amigues

 

 

Que es riguin de tu

 

 

Que t’ignorin

 

 

Altres (indica-les)

 

 

 

6. Qui et molesta més que t’agredeixi en cada cas?

Que et peguin

Un nen

Una nena

noi

 

 

noia

 

Que t’insultin

noi

 

 

noia

 

Que et toquin

noi

 

 

noia

 

Que es riguin de tu

noi

 

 

noia

 

Que no et deixin participar

noi

 

 

noia

 

 

7. Com et sents davant les situacions descrites a la pregunta núm. 5?

 

8. Què t’agradaria fer?

Que els renyés el teu professor o professora

Nena

Nen

 

 

Que els teus amics i amigues li peguessin

 

 

Que no els deixessin tornar al col·legi

 

 

Que el col·legi prengués mesures perquè aquestes situacions no passessin

 

 9. Per què creus que t’agredeixen?


10. T’agradaria explicar alguna cosa més?


11. Torna a contestar, ara: quantes vegades t’han agredit aquesta setmana?

Noies:              Nois: