Violència contra les dones

  1. Marc conceptual de la "violència de gènere"

  2. Violència contra les dones als països del Sud. Exemples de violència vers les dones en dos àmbits socials: el món laboral i la comunitat

    La violència contra les Dones també afecta les Noies Joves

    Tractament informatiu de la Violència contra les dones. Proposta didàctica.

    El mite com a construcció simbòlica dels estereotips sexistes. Proposta didàctica.

Algunos mitos que legitiman y perpetuan la violencia hacia las mujeres

Els tallers de prevenció de relacions abusives

Materiales para trabajar el 25 de noviembre "Dia internacional para la eliminación de la violencia hacia la MUJER"