educació infantil...educació infantil...educació infantil...educació infantil

ABRAÇADES MUSICALS (*)

OBJECTIUS:

Afavorir el sentiment de grup, promoure la confiança ,entrar en contacte físic i verbalitzar sentiments.


ACTIVITAT:

Es tracta de ballar al ritme de la música i abraçar-se quan aquesta s'atura, segons una consigna: de dos en dos, per parelles canviant cada vegada, de tres en tres, totes les nenes/ tots els nens, els i les que porten bambes/ els i les que porten sabates, tot el grup, etc.

Ningú no pot quedar sense ser abraçat.

Es pot fer més senzill o més complicat segons l'edat o el nivell de grup. Convé fer una conversa després de l'activitat valorant aspectes com:
  • t'ha agradat,
  • com t'has sentit,
  • t'agrada que t'abracin,
  • qui t'abraça normalment i si t'agrada, qui t'agradaria que t'abracés,
  • qui s'abraça pel carrer / es fa petons quan es saluden, més les dones, més els homes,
  • per què,...

MATERIAL:

Radiocassette i música animada.

(*) Idea extreta del llibre : LA ALTERNATIVA DEL JUEGO, de Paco Cascón y Carlos Martín. Ed. Asoc. pro Derechos Humanos.Madrid, 1989.


PRINCIPAL