ESO...ESO...ESO...ESO...ESO...ESO...ESO...ESO...ESO...ESO...ESO

ÉS UNA AGRESSIÓ?

OBJECTIU:

Treballar la resolució de conflictes.

MATERIALS:

Preparar còpia del text.

ACTIVITAT:

Les relacions interpersonals es posen a prova en els conflictes, per això convé parlar-ne i veure les maneres de resoldre'l .
 • Lectura individual
 • Comentari per parelles
 • Posta en comú per obrir debat

«La Lara i l'Àlex vénen de la mateixa escola i ara continuen junts al primer grup de 1r. d' ESO de l'institut. La Lara és una alumna amb un nivell alt, participativa, una mica creguda i impacient. L'Alex és poc treballador i molt malparlat, distret, divertit a estones i bon esportista.

Un dia que a l'aula estan fent uns pòsters per penjar, la Lara està comentant que el seu grup, format per noies, ja ha acabat la feina i que , sens dubte, el seu pòster és el millor. L' Àlex que va d'una banda a l'altra perdent el temps, en passar pel grup de la Lara i sentir el seu comentari, amb les tisores que portava a les mans li talla un tros de cabell.»


Feu una anàlisi del que ha passat.

 • És una agressió? És una agressió sexista? Com resoldríeu vosaltres el conflicte?
 • Què dirien els companys i companyes i com proposarien solucionar el conflicte?
 • Què diria i quina decisió prendria la professora present a l' aula per solucionar el conflicte?
 • Què diria i quina decisió prendria la tutora per solucionar el conflicte?
 • Què diria i quina decisió prendria el Consell Escolar per solucionar el conflicte?

ACTIVITAT RECOMANADA

 • Busqueu una notícia al diari, sobre un assessinat d'un home a una dona.
 • Busqueu una notícia al diari sobre la sentència que s'aplica a un home que ha matat la seva dona o companya.
 • Comenteu les notícies i podeu comparar les sentències dels terroristes domèstics amb les sentencies dels terroristes polítics. Si en el grup on treballeu aquesta activitat hi ha algun noi o noia que visqui situacions de violència domèstica, aneu amb molta cura, millor demanar ajuda a professionals del tema.

  PRINCIPAL