ESO...ESO...ESO...ESO...ESO...ESO...ESO...ESO...ESO...ESO...ESO

CONSPIREM AMB LES PARAULES

OBJECTIU:

Treballar la formació de mots i la derivació, concretament de termes de relació positiva pel prefix que significa "alhora" i "companyia".
Repassar l'alfabet i el diccionari.

MATERIAL:

Materials per escriure i de plàstica.

ACTIVITAT:

És un treball de l'àrea de llengua, de lèxic, de formació de mots i derivació, concretament de termes de relació positiva marcats pel prefix que significa "alhora" i "companyia". Es pot acabar amb un treball de l'àrea de visual i plàstica.

 1. Ordeneu alfabèticament els mots següents:

  Comunicació, complementació, consens, compartir, compromís, compassió, comprensió, consens, col·legi, compensació, conciliació, concòrdia, coordinació, corroborar, cooperació, coeducació, col·laborar, consort, compensació, conservar, cohesió, commoure, commiseració, correspondre, consolidar, col·loqui, convivència.

 2. Classifiqueu en substantius i verbs els mots ordenats anteriorment i feu dues llistes.

 3. Poseu la forma de substantiu corresponent a cada verb de la llista.

  CON- és un prefix formador de substantius i verbs amb valor de "alhora, amb companyia de", del llatí CUM - . La forma bàsica CON - experimenta una assimilació en COM- davant P, B, M; en COL - davant L; en COR - davant R, i en alguns casos es redueix a CO - .

 4. Agrupeu els mots inicials segons la forma del prefix i feu les cinc llistes corresponents.

 5. Trieu cinc mots de la llista inicial. Busqueu el seu significat al diccionari que més s'avingui amb el valor del prefix.

 6. Redacteu cinc frases (eslògans, consignes...) on quedin ben contextualitzats els mots que heu triat, tenint en compte el seu significat.

 7. Munteu un encreuat amb els mots triats i les seves definicions.

 8. Feu-ne còpies i passeu el vostre encreuat als altres grups.

 9. Cada grup llegeix les seves frases al conjunt de companyes i companys.

 10. Cada grup tria una de les paraules (o de les frases) treballades i fa un grafitti o dibuix al·legòric.


PRINCIPAL