8 de març...8 de març...8 de març...8 de març...8 de març...8 de març


MATERIALS 8 DE MARÇ:
CONSPIREM A FAVOR DE LA CONVIVENCIA

Milers de dones moren arreu del món víctimes de la violència que exerceixen els seus companys o marits sobre elles. Moltes més pateixen agressions.

Des de CC.OO pensem que val la pena plantejar-se fins quin punt el sistema educatiu pot ser corresponsable de les conductes violentes si no s'intervé de manera decidida i amb actuacions concretes. Desgraciadament sembla que en la nostra societat hi ha una indiferència en el tracte personal, no es té cura de la sensibilitat dels altres, hi ha falta d'empatia, no es fa l'esforç de col·locar-se en el lloc de l'altra persona, no és fàcil veure mostres d'afecte, de respecte i de consideració. La simpatia, la compassió, la dedicació a les altres persones, no són actituds valorades i promogudes.

Com moltes vegades hem dit, l'escola mixta és una escola androcèntrica i conscientment o inconscientment ha anat deixant de banda, a favor de l'eficàcia i de la competència, aspectes vinculats al món femení, entre ells els de les relacions: respecte, ajuda, bon tracte, generositat, dedicació, solidaritat, simpatia, empatia, cooperació, paciència, ... tots aquells valors que promouen la no discriminació, la no violència... la convivència.

Cal doncs programar i dissenyar activitats i dinàmiques per dur-les a terme en els centres d'ensenyament, per poder incidir en un canvi d' actituds, tot partint de les experiències que viuen els nois i les noies, les nenes i els nens quotidianament. Per això hem pensat dedicar les activitats del 8 de març al voltant d'aquest objectiu: treballar les relacions interpersonals, relacions que cada centre haurà de plantejar-se com les vol desenvolupar al llarg del curs, si veritablement volem una societat més justa per tots i totes.


Aquest especial ha estat un recull d'activitats i propostes
que han fet i/o publicat diferents persones en diferents àmbits.

Han participat en la seva elaboració: Montse Aragón, Anna Bel Ponce,
Rosa Bofill, Núria Camposo, Encarna Fernàndez, Neus Garcia,
Mercè Garcés, Ana Molina, Roser Mulet, Mercè Otero i Dolors Vallejo.


PRINCIPAL