cicle inicial primària...cicle inicial primària...cicle inicial primària...cicle

QUAN EM SENTO:....

OBJECTIUS:

 • Fomentar l'expressió de sentiment
 • Aprendre a identificar sentiments
 • Prendre consciència del propi estat d'ànim i de les seves causes
 • Aprendre a buscar alternatives a l'estat d'ànim negatiu.

ACTIVITAT:

Treballar sobre els sentiments: trist-trista, enfadat-enfadada, espantat-espantada, gelós-gelosa. L'esquema de treball serà igual en tots quatre casos.

1r. Col.lectivament:
 1. parlarem de la tristesa i farem un inventar-hi de les coses que ens produeixen tristesa.

  Estic...quan...
  • Estic trista-trist quan: un amic se'n va, he perdut el gos, no m'han convidat a una festa, no em deixen jugar , m'ha sortit malament una feina, he fet enfadar a la mare
   (la llista pot ser molt llarga, però hem d'intentar que el ventall sigui ampli, i que reculli el motius bàsics: pèrdua, rebuig, fracàs).
  • Tinc gelos quan: em prenen les coses, quan els amics em deixen de banda, quan no em fan cas.
  • stic enfadat-enfadada quan: se'm treca alguna cosa, em destrossen material, se'n burlen, m'obliguen a menjar i no m'agrada, a treballar i no en tinc ganes.....
  • Estic espantat- espantada quan: somio, està tot fosc, em donen un ensurt, he d'anar al metge, m'he de quedar sol o sola.

 2. Intentarem identificar que ens passa en cada cas:

  Estic.......... i em sento...........
  • Estic trist-trista i em sento: sola-sol, amb ganes de plorar, no m'estimen, no importo a ningú, no tinc ganes de fer res...
  • Estic gelós-gelosa i em sento: sol- sola, que no importo a ningú,
  • Estic enfadat-enfadada i em sento: amb ràbia, tinc ganes de venjar-me, tinc ganes de plorar, de cridar
  • Estic espantat-espantada i em sento nerviós-nerviosa, impacient, amb por, atemorit-atemorida, esgarrifat-esgarrifada, amb vergonya.

  En parlarem fent una roda

 3. Tot seguint el mateix mètode, el debat, plantejarem i valorarem possibles solucions.

  Què puc fer: parlar-ho amb algú, jugar, llegir, distreure'm, buscar ajut.

2n.- Individualment:

Com a segona tasca se'ls donarà un doble foli dividit per la meitat i se'ls demanarà que dibuixin en cadascuna:
 1. la situació en què més s'hi identifiquin
 2. la solució que més els agrada.

3r.-En darrer terme es pot fer un treball de sinòmins i antònims, podem parlar de quines maneres més es pot dir, tot fent llistats i clasificacions:
 • Tristesa i el seu contrari: alegria, per exemple: trist-a, infeliç-a, desafortunat- da, abatut/da, plorós/a, malenconiós/a, afligit/da, i alegre, content/a, feliç, afortunat/da.

 • Enuig-Satisfacció enfadat-enfadada, empipat/a, molest/a, enrabiat/da, indignat/da, disgustat/da i satisfet/a, content/a, alegre.

 • Espantat/da-Confiat/da: espantat/a, atemorit/da, horroritzat/da, aterrat/da, intimidat/da i confiat/da, Valent/a, animós/a, decidit/a, segur/a, audaç/a.

PRINCIPAL