ESO...ESO...ESO...ESO...ESO...ESO...ESO...ESO...ESO...ESO...ESO

EL NOSTRE MÓN,
UN PROJECTE SOLIDARI?

OBJECTIU:

Desenvolupar la consciència i els valors de la solidaritat.

MATERIAL:

Fotocòpia de les dades.

ACTIVITAT:

Treball de l' àrea de matemàtiques i ciències socials. Càlculs amb dades de la població mundial i tants per cents de consum.

Només el 14% del consum mundial actual correspon al 80% de la població del món. L'altre 86% del consum només satisfà un 20% de la població.

Tenint en compte això i el nombre de la població mundial com repartiu les següents dades (xifres en pessetes):
  • Despesa militar al món, 115 bilions
  • Drogues al món, 60 bilions
  • Salut i nutrició bàsiques, 1, 95 bilions
  • Salut reproductiva per a totes les dones del món, 1,80 bilions ( Atenció a la dada de salut reproductiva per a totes les dones del món)
  • Aigua i sanejament per a tothom, 1,35 bilions
  • Ensenyament bàsic per a tothom, 0,90 bilions (Dades tretes del Periódico de l'estudiant, octubre, 1998)
* Busqueu quantes persones viuen al món. Heu d'averiguar quants homes i quantes dones.

* Podeu passar les xifres a euros, segons el valor de l'euro en pessetes.

* Podeu realitzar diferents tipus de gràfiques.

PRINCIPAL