cicle superior primària...cicle superior primària...cicle superior primŕria

ACTIVITAT COL·LECTIVA:
JOC DE LA XARXA

OBJECTIU:

Prendre consciència de l'existència de relacions sense jerarquies i de donar forma i força creativa a les relacions.

MATERIAL:

Un cabdell de llana o cordill.

ACTIVITAT:

Es pot començar la jornada al pati fen rotllanes de 10 a 15 persones. Cada rotllana té un parell de cabdells de fil, cordill, llana (prou gruixut i resistent) de diferents colors.

Les persones en cercle es donen les mans i estiren els braços per separar-se i es deixen anar les mans.

Dues persones de puntes separades de la rotllana agafen el cap del cabdell i el tiren a una altra persona del grup que agafa el fil i tira el cabdell a una altra i així tantes vegades com persones hi ha al cercle.

Després es deixa a terra la xarxa, la tela d'aranya, que s' ha format i es va a veure la dels altres grups.

Després es pot iniciar un debat sobre les connotacions socials i afectives de la xarxa.
EL MIRALL

OBJECTIU:

Treballar l'autoestima i la valoració positiva de les altres persones.

MATERIAL:

Materials per escriure.

ACTIVITAT:

Cada persona apunta en un paper tres qualitats o tres coses positives d'ella mateixa.Després s'agrupen de dues en dues i cada persona presenta l'altra davant del grup dient tres coses que consideri positives, qualitat, coses que fa bé, i la persona en qüestió llegeix a més a més les que ha escrit ella mateixa i es veu si coincideixen o no.
Cal no caure en «qualitats» físiques, o de manera de vestir i aprofundir més en aquells aspectes més personals, d'actituds, d'aptituds...

PRINCIPAL