LES DIVERSES CARES DEL RACISME:
EL CAS DE EL EJIDO

MATERIALS DIDÀCTICS DE REFLEXIÓ SOBRE IMMIGRACIÓ DES DEL PAPER DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materials elaborats per:
Amb el suport de:


Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona. Drets Civils

 


(
Castellà )


COM ES CONSTRUEIX EL DISCURS PERIODÍSTIC?

 1. Aprenent a comparar notícies
 2. Debat sobre els efectes de les paraules de la premsa
 3. Fem de periodistes
 4. Una noticia destacada a través del temps

QUINES SÓN LES FONTS INFORMATIVES?

 1. Fem de periodistes al carrer, recollim l'opinió de la gent
 2. Fem de periodistes, entrevistem als responsables i els implicats.
 3. Debat sobre els diversos punts de vista
 4. Joc de rols
 5. Fer de periodistes al Marroc i a Espanya
 6. Fonts informatives directes i indirectes
COM INFLUEIXEN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ EN LES NOSTRES OPINIONS?
 1. Seguint la noticia
 2. Com saps el que saps?
 3. Com t'agradaria que fossin els mitjans de comunicació?