QUINES SÓN LES FONTS INFORMATIVES?

Activitat 2: "Fem de periodistes, entrevistem als responsables i als implicats."


Objectiu

Recollir i contrastar diferents discursos o versions, mitjançant la tècnica de l'entrevista especialitzada.

Descripció de l'activitat

Treballarem amb l'estructura de quatre versions que poden crear-se respecte al cas de El Ejido:

Es treballarà en grups de 4 membres.

Aquesta activitat es realitzarà en dos fases diferenciades

1ª fase: Preparació del guió de l'entrevista i selecció dels representants de les diferents versions

  1. El professor haurà de fer un breu repàs sobre el Racisme en l'Estat Espanyol i sobre els fets puntuals del conflicte de El Ejido (Veure recursos i imprimir resum amb aquests dos continguts de recolzament) Explicar per aquesta activitat , quines seran les 4 versions que s'utilitzaran en la cobertura de les noticies, perquè tots els alumnes ho tinguin clar(Veure recursos i imprimir referència sobre les 4 versions del cas de El Ejido)

  2. Depenent de les característiques i el context local de cada grup, serà el/la professor/a qui decidirà quins poden ser els representants de cadascuna de les versions i quins seran els candidats a fer les entrevistes.

  3. Les persones que actuaran com periodistes hauran d'escriure en una fulla, tres preguntes que li agradaria poder fer , sobre el tema de la immigració, a cadascun de les persones que representen les 4 versions dels fets.

  4. Després, en grup es farà un guió d'entrevista per a cadascun dels representants de les 4 versions. L'entrevista ha de tenir 5 preguntes que se seleccionaran a partir del treball que s'hagi fet de manera individual. S'haurà de fixar un temps límit per l' elaboració d'aquest qüestionari i ser estrictes amb el seu compliment.


2ª fase: Realització de l'entrevista

  1. Per a la sessió següent els diferents grups han d'haver concertat les entrevistes amb els companys representants de cada versió i s'haurà de redactar la noticia incloent-hi les 4 versions.

  2. Si es passa a qualsevol de les activitats de debat i anàlisi (3, 4, 5) es pot tenir com referència el material elaborat en aquesta

Recursos

1. Resum dels principals fets racistes en l'Estat espanyol.
2. Resum dels fets puntuals del conflicte de El Ejido.
3. Referència sobre les 4 versions del cas de El Ejido.
4. Entrevista a OMAR KAMAL, Membre de la Coordinadora d'Immigrants de El Ejido (El Triangle, 12/04/00).

Duració

Dos sessions amb una setmana d'interval que pot allargar-se fins a tres sessions, segons les característiques del grup.


 

Tornar a l' Índex d' Activitats
Següent Activitat