QUINES SÓN LES FONTS INFORMATIVES?

Activitat 4: "Joc de rols"

 

Objectiu

Descripció de l'activitat

Es planteja un joc de rol, a través del qual es pot treballar tota la informació recollida.
Instruccions: aquesta activitat es desenvolupa en dos blocs.

1ª part

 1. Es divideixen als alumnes en dos grups i se'ls hi explica la situació puntual que hauran d'interpretar
 2. Se li demana a un dels grups que pensi i escollí un incident o fet que impliqui dos grups de diferents cultures, basant-se per exemple, en les dades i materials que es facilitin del conflicte de El Ejido o si es prefereix algun altre fet que sigui proper a la relació de l'alumnat amb la immigració, com per exemple, arribada de turisme alemany al poble, emigració de la població jove del poble, construcció d'una mesquita en el barri, col·locació de locutoris telefònics, etc.
 3. Els alumnes definiran personatges, un petit guió (inici, clímax i desenllaç) i ambient i planificació una escenificació d'aquesta situació en un sketch, amb personatges
 4. El grup haurà de redactar una pauta d'entrevista i/o reportatge..

2ª part

 1. Els grups han de representar el fet que hagin escollit.
 2. Mentre es realitza aquesta representació en "squetch", els altres han de fer de reporters de televisió per cobrir aquest esdeveniment.
 3. Acabat el "squetch" l'equip que fa de reporter sortirà de l'aula i, sense fer cap comentari ni passar-se cap documentació entre ells, han de redactar la seva crònica del fet.
 4. Els reporters han d'entrar un per un, a la classe i en un temps limitat,(màxim 5 a 8 minuts), explicaran la noticia. Un cop explicada, sortiran de classe una altra vegada i entrarà el següent.
 5. El professor/a, o algun alumne designat per aquest/a, anotarà en una fulla la descripció de les diferents noticies exposades.
 6. Quan tots els reporters hagin explicat la seva noticia, entraran tots a la classe i escoltaran totes les noticies sense fer cap comentari.
 7. Les fulles amb cada una de les noticies s'enganxaran en una paret de l'aula.
 8. L'alumnat ha de comparar les diferents noticies, segons fonts informatives, criteris periodístics, objectivitat (Veure Glossari) i hauran de discutir sobre la influència d'aquestes en la conformació de l'opinió sobre el fet migratori.

Recursos

Duració

Dos sessions de 60 min.

Orientació per al docent

L'última part de l'activitat es refereix a la dinàmica del rumor, en la que cada grup qüestionarà la noticia de diferent manera, atendrà a diferents factors. En els retalls periodístics que realitzin els seus companys, s'ha de fer notar els diferents punts de vista i la pèrdua d'informació, i en conseqüència, la distorsió de la realitat, que això comporta.

 

Tornar a l' Índex de les Activitats
Següent Activitat