QUINES SÓN LES FONTS INFORMATIVES?

Activitat 6: Fonts Informatives Directes

 

Objectiu

Reconèixer fonts directes (vincle al Glossari)de l'experiència immigratòria des de l'entorn quotidià de l'alumnat.


Descripció de l'activitat

Es tracta d'una tasca individual a realitzar a casa perquè els alumnes reconeguin en el seu entorn mes proper, experiències immigratòries. Consisteix en trobar alguna(es) persona(es) de la família, el barri, o les amistats que hagi(n) tingut alguna experiència d'immigració (interna, dins d'Espanya o externa, estranger) per fer-les una entrevista respecte a la seva vivència. Posteriorment redactaran l'entrevista en format periodístic (vincle al glossari per veure: titular, subtítol, peu de foto) per simular una publicació.
Desprès es farà una posta en comú on es comentaran les diferents experiències individuals.

Duració

1 sessió d'una hora de treball a casa i una sessió d'una hora de posta en comú a l'aula.

 

Tornar a l' Índex d' Activitats
Següent Activitat