COM ES CONSTRUEIX EL DISCURS PERIODÍSTIC?

Activitat 4: "Una noticia destacada a través del temps"


Objectiu

Reconèixer la transformació del tractament periodístic en el temps per analitzar com ha canviat sense solucionar-se el conflicte.


Descripció de l'activitat

Es formen grups de com a màxim 4 persones que analitzaran l'evolució en el tractament de les noticies sobre el conflicte de El Ejido en el transcurs del temps.

Per això hauran de llegir en grup les tres noticies de períodes diversos de l'any posant èmfasi en l'anàlisi de:Recursos

Explicació de tres moments del conflicte de El Ejido reflectit en tres noticies sobre El Ejido de tres períodes de temps diferents. (Esdeveniments, Reaccions, Prospectiva a un any)


Duració


1 sessió d' una hora.  1. ESDEVENIMENTS

   El tema fou plantejat informativament com a brot xenòfob amb denominacions com "guerra, motí xenòfob tensió, agressió racista..." degut a motius poc clars que només recollien formats periodístics més analítics com el reportatge fugint del criteri d'actualitat immediata. Els agents socials implicats de manera activa en els fets van ser "veïns, joves encaputxats" que van reaccionar de manera generalitzada i racista envers la població magribina de El Ejido.

   Noticies
   El Ejido segueix en guerra. AVUI (8/2/00)
   Patrullas de ciudadanos provistos de cadenas, palos y hierros actúan en las calles de El Ejido. ABC (8/02/00)  2. REACCIONS I EXPLICACIONS

   En un segon lloc van intervenir les institucions (policia, govern). Els "immigrants" es van presentar com un grup genèric, víctima dels atacs, tot i que en una segona fase van esdevenir agents actius en iniciar una vaga de fam i protestes per l'incompliment dels acords per millorar la seva situació, qüestió que va merèixer un tractament secundari.

   Noticies
   El Ejido estaba allí. La Vanguardia (13/02/00)
   Vuelve la tensión a El Ejido tras el incendio provocado de coches, chabolas e invernaderos. El Mundo (3/04/00)


  3. PROSPECTIVA

   Un any després dels fets encara és un tema obert per no haver-se complert els acords entre el govern i els immigrants.

   Noticies
   Amenazan con no importar si explotan a los inmigrantes"(El Mundo, 20/01/01)
   Las ONG denuncian que los acuerdos de El Ejido siguen sin cumplirse" (El Pais 5/2/2001)