TERCERA PART: COM INFLUEIXEN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ EN LES NOSTRES OPINIONS?

 

Activitat 2: Com saps el que saps?

 

Objectiu

Determinar els principals canals pels quals l'alumnat s'informa sobre el tema de la immigració i reflexionar sobre la influència que aquest exerceix en les seves opinions.

Descripció de l' activitat

Cada alumne dirà en veu alta quins mitjans utilitza per a informar-se sobre immigració (televisió, periòdics i/o ràdio). Les respostes les escriurà el professor a la pissarra i desprès s'agruparan depenent de la seva opció.

En el treball en grup s'analitzaran les diverses opcions i es determinaran:

  • Els mitjans de comunicació mes comú
  • Els mes influents, els motius d'aquesta influència en la conformació de l'opinió sobre el tema d'immigració i altres temes socials.
  • Els motius d'aquesta influència.


En la següent sessió escollirem un fet del qual seleccionarem tres noticies de tres mitjans diferents. Tres grups de quatre persones exposaran la noticia amb el contingut que se li dona, i els altres alumnes han d'interpretar quines reaccions provocaran. Desprès, tots els alumnes tindran que refer les noticies, construint ells a casa una noticia "negativitzadora" dels fets i una altra positiva, de les quals seleccionarà el professor algunes per comentar a classe.

A continuació es posaran en comú els continguts i es realitzarà un mural col·lectiu o dibuixos individuals amb tot el mes significatiu que surti en el debat.


Duració

Sessió d'una hora i treball per a casa.