TERCERA PART: COM INFLUEIXEN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ EN LES NOSTRES OPINIONS?

 

Activitat 3: Com t'agradaria que fossin els mitjans de comunicació?

Objectiu

Reflexionar de manera crítica sobre els mitjans de comunicació convencionals
Construir un mitjà d'informació ideal.


Descripció de l'activitat

Es tracta d'una tasca individual (idealment a realitzar desprès d'haver treballat algunes de les activitats de la part 1 i/o de la 2) en la que cada persona haurà d'escriure un text amb les característiques que hauria de tenir un mitjà de premsa ideal per a ells. Els punts a tocar en aquesta descripció hauran de comprendre els criteris periodístics, les fonts informatives, l'ús del llenguatge i l'objectivitat (vincle al glossari)


Recursos

Glossari


Duració

Sessió d'una hora a treballar a casa o a l'aula indistintament.