UN DIA EN LA VIDA D'UN NEN

UN DIA EN LA NOSTRA VIDA

 

 

 

 

 


Materials didàctics destinats al
segon cicle d'ESO

QUADERN DE L'ALUMNE
febrer de 1999 núm. 9a

Materials didàctics elaborats per

Francesc Deó (coordinació general)
Montse Abad (revisió del text definitiu)
Encarna Larrey
Francesc Notó

a partir de la cinta de vídeo
Un dia en la vida d'un nen
(videoreportatges realitzats per encàrrec de l'UNICEF)

Distribució (quadern de l'alumne, quadern del professor, vídeo):

Fundació Jaume Bofill
Provença 324 - 08037 Barcelona
Tel. 934 588 700 - Fax 934 588 708