UN DIA EN LA VIDA D'UN NEN

UN DIA EN LA NOSTRA VIDA


PRESENTACIÓ


OBJECTIUS FINALS

OBJECTIUS DE LA UNITAT DE SÍNTESI

UNITAT 1. UN VIATGE IMAGINARI: CONÈIXER UN PAÍS

UNITAT 2. GHANA

UNITAT 3. GUATEMALA

UNITAT 4. BALI

UNITAT 5. BRASIL

UNITAT 6. RWANDA

UNITAT 7. UN DIA EN LA NOSTRA VIDA. SÍNTESI DELS APRENENTATGES DE LES UNITATS ANTERIORS


ONG ON ES POT OBTENIR MÉS INFORMACIÓ

BIBLIOGRAFIA


VIDEOGRAFIA

Quadern de l'alumne


Introducció

Seqüenciació

Activitats


1. Formes expressives de la narració audiovisual
    1.1. Enregistrar el moviment
    1.2. Prendre part en la narració: moviments de càmera

2. El tractament de la informació
    2.1. Entorn físic i subsistència: l'agricultura
    2.2. Creences i religió
    2.3. El turisme

Contingut de la veu en of (guió literari)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edualter