SOBRE L'ÚS DE LES FONTS D'AQUESTA GUIA

Tot el que trobeu en aquesta guia (idees, activitats...) és el resultat d’haver passat per la nostra experiència i vivència els aprenentatges que hem adquirit al llarg de la nostra trajectòria. Així algunes reflexions i activitats han estat extretes d’altres fonts i adaptades al nostre punt de partida i a les metodologies que ens han semblat més adients en cada cas.

Donat que, de vegades, la proliferació de cites fa molt més feixuga la lectura i el seguiment de les propostes, hem optat per dedicar aquest espai a citar totes les fonts de les que ens hem servit a mode d’agraïment.

 • De Augusto Boal, dramaturg, escriptor i director de teatre brasiler, conegut com el pare del Teatre de l’Oprimit (TO). A ell devem la inspiració en bona part d’aquelles activitats on hem fet servir els recursos teatrals per a treballar els continguts plantejats. Podeu trobar la seva bibliografia i molta informació sobre les tècniques pròpies del TO a: www.theatreoftheoppressed.org/
 • Luis Bonino, psicoterapeuta i psiquiatra les seves reflexions entorn a la construcció de la masculinitat, són un referent permanent en l’abordatge del treball amb els nois i adolescents. Podeu consultar els seus textos a: www.luisbonino.com
 • De Juanjo Cmpairé, Paco Abril i Miguel Salcedo, autors dels materials educatius “Chicos y chicas en relación”, per les seves aportacions a la construcció de la base conceptual d’auesta guia.
 • De Marina Caireta, coordinadora del programa d’educació de l’Escola de Cultura de Pau de la UAB.  El seu article: L'expressió, el teatre i l'educació per a la pau. Complicitats i possibilitatsens han ajudat a completar la base teòrica d’aquesta guia. Podeu consultar aquest i altres treballs de l’autora a: www.escolapau.uab.cat
 • De Paco Cascón Soriano, educador  i membre del Seminari permanent d’Educació per la Pau de la Associació Pro-Drets Humans des de 1986. A ell devem bona part de la teoria al voltant de l’educació en el conflicte i les actituds que prenem a l’hora d’abordar-lo. A la lectura dels seus textos pertanyen entre d’altres el concepte de provenció i l’aposta per una metodologia socio-afectiva. Podeu consultar bona part del seu treball a: http://pacoc.pangea.org/
 • Daniel Gabarró, si bé, ja l’hem citat en afegir algunes de les dades sobre la situació educativa dels nois i adolescents, volem recuperar el seu nom en agraïment pel treball recollit al llibre, “Transformar a los hombres: un reto social”.
 • De Michael Kaufman, investigador i autor d’una àmplia bibliografia sobre igualtat de gènere, democràcia i desenvolupament, ha estat un referent ineludible durant el proces de teorització de la construcció de la masculinitat. A ell devem entre d’altres articles “Las 7 P's de la violencia de los hombres”, que apareix en aquesta guia. Podeu consultar els seus treballs a: http://www.michaelkaufman.com/
 • Marta Mercader, el seu treball com a educadora, especialment pel que fa a les propostes plàstiques per abordar creativament el conflicte, ens ha servit d’inspiració per dur a terme l’activitat: “un mar d’opcions”.
 • Rosa Sanchís, educadora. Forma part del col·lectiu Baubo de coeducació afectivo i sexual. El seu llibre “Tot per amor?, una experiència educativa contra la violència a la dona”, així com l’assaig “què tinc ací abaix?”, han estat dos referents permanents en les nostres reflexions i sovint ens han servit d’inspiració per dur a terme les activitats proposades. Podeu consultar bona part del material en què ha participat a: www.rosasanchis.com
 • Fina Sanz, psicoterapeuta, sexòloga i pedagoga, fundadora del Instituto de Terapia de Reencuentro de València. El seu treball sobre els models de parella així com els conceptes de “Subcultura masculina i femenina”, recollits al llibre “Los vínculos amorosos”, ha estat citat en aquesta guia en diverses activitats.
 • Unidad didàctica “No seas tan buena” y “Atrévete si eres hombre”: una propuesta didáctica para fomentar relaciones igualitarias en chicos y chicas adolescentes,editada per l’Ajuntament de Jerez. Volem agrair els autors i autores d’aquesta guia: Nuria ramirez, Daniel Leal, José Antonio Chamizo i Antonio Martínez, el seu esforç per dur a terme un material didàctic que aposta pel treball segregat com a punt de partida per a un diàleg intergenèric. Seves són bona part de les aportacions sobre els elements a tenir en compte quan ens acostem al treball específic amb nois i noies, i les seves activitats han estat font d’inspiració permament.