MÒDUL 2: La construcció de la identitat femenina

Especificitats del treball amb les adolescents

  1. En primer lloc és important que l'educadora estigui atenta a no tenir una actitud simplista i paternalista que presenti a les dones com a víctimes úniques i als homes com a victimaris. Encara que resulti inqüestionable que les dones han patit les conseqüències directes de ser el grup subjecte de dominació en l’organització patriarcal, hem de mostrar que aquest tipus d’organització social perjudica tant a homes com a dones, donat que limita el desenvolupament potencial de la persona en funció del sexe que se li ha atorgat.

  2. Per altra banda, és important no presentar a les dones només com a víctimes que han estat objecte de domini per part dels homes, donat que aquest plantejament manté la idea de que per deixar de ser-ho necessiten algun “salvador”, amb la qual cosa se les segueix considerant-com a objecte en aquest cas d’intervenció ja sigui per part dels homes, de l'Estat, o de les institucions (que segueixen sent patriarcals). Cal doncs facilitar que les noies assumeixin responsabilitat en les relacions que estableixen i en les opcions que prenen i, per tant, siguin conscients del poder que tenen en la gestió de les relacions.

  3. Pot ser que trobem grups o noies que no pensin que la desigualtat de gènere és vigent. En aquest sentit és molt important reconèixer els avenços que s'han fet en les darreres dècades (és cert que avui hi ha menys desigualtat, en termes generals, que anys enrere) al mateix temps és també necessari que ajudem a les noies a identificar situacions en les que encara es dóna desigualtat i violència (vivència de la sexualitat, repartiment de les responsabilitats de la llar, feines menys remunerades...).

  4. Durant el taller és possible i desitjable que les noies comparteixin vivències personals. En aquest sentit cal que generem un espai de seguretat i confidencialitat. També cal que l'educadora estigui atenta a les reaccions que tenen les noies davant dels temes presentats donat que pot ser que alguna d'elles estigui patint violència o l'hagi viscut  d’aprop, potser que ho manifesti obertament, o bé que ho faci d'una manera més subtil (no dient res, negant el problema d'una manera agressiva, plorant). Si l'educadora ho detecta, pot animar-la a compartir-ho amb el grup si hi ha les condicions de confiança necessàries i, en tot cas, cal que parli amb la noia en privat i l'informi dels recursos disponibles que la poden ajudar a reconduir la situació.


ACTIVITATS

Bloc 1: Construcció i efectes de la nostra identitat

Bloc 2: Violència i poder

Bloc 3: Les relacions afectivo - sexuals