MÒDUL 4: Diàleg intergenèric

Després d’haver treballat de forma segregada amb nois i noies ara és el moment d’encetar un diàleg intergenèric que ens permeti analitzar fins a quin punt la feina feta ha modificat els estereotips i vivències respecte a l’altre sexe. Un termòmetre inicial pot ser reprendre l’activitat “nedant en el mar del creativitat” que van realitzar el primer dia i demanar-los si continuen veient igual els seus companys o companyes de classe.

Si bé és cert que en algunes de les activitats esmentades fins a aquest punt ja us hem animat a compartir-les i dur-les a debat en aquest darrer mòdul, ara n’afegim tres més, a mode de tancament, i d’acord amb els objectius generals següents:

  1. Fomentar la recerca de punts de trobada entre nois i noies.
  2. Facilitar la reflexió personal i grupal sobre la necessitat d’’incloure models de relació igualitaris, basats en l’assumpció personal i social de valors i actituds positius tant del model femení com del model masculí hegemònic.
  3. Produir conjuntament un model de relació positiu intergenèricament i establir un pacte de cooperació entre nois i noies.

ACTIVITATS

Parlant d'altres llocs: el Rol Playing

Reconeixent-nos

L'anell