TRIBUNAL DEL DEUTE EXTERN

Araguaia amb el Bisbe Casaldàliga
per les causes de l'alliberament
Carta núm. 29. Desembre 1999


Us transcrivim, pel seu interès, part del "veredicte" que van redactar diferents entitats Brasileres, constituïdes en "Tribunal contra el Deute Extern" en motiu de les jornades celebrades els proppassats 26 a 28 d'abril.

Veredicte

EL TRIBUNAL DEL DEUTE EXTERN es va reunir els dies 26 a 28 d'abril de 1999 a Rio de Janeiro, Brasil amb la participació de mil dues-centes persones d'arreu de Brasil i del món.

El Tribunal va tenir com objectius jutjar el cas brasiler del deute extern i reforçar la Campanya del jubileu 2000 a favor de la cancel·lació del deute dels països de renda baixa i més endeutats.

Brasil, així com altres països d'Amèrica Llatina i el Carib, és un dels països amb economia de renda mitja i considerat emergent, i és també un dels països que té un dels pitjors perfils de distribució de renda del món, amb una quarta part de la seva població - 40 milions de persones- situada sota la línia de pobresa. Per això va ser objectiu del Tribunal, identificar la relació entre el deute extern i la situació d'injustícia i misèria. A més d'identificar els factors que originen i fan augmentar el deute extern, així com els seus responsables, el Tribunal va definir polítiques, alternatives i estratègies per superar, de forma sostenible, la crisi de l'endeutament extern i les seves conseqüències socials i ambientals.

Després de conèixer un ampli material documentat, escoltant anàlisis i testimonis de brasilers i especialistes d'altres països en quatre sessions -sobre el sistema financer internacional; sobre l'endeutament brasiler; sobre casos exemplars d'endeutament d'altres països; i sobre perspectives d'acció per enfrontar i superar la crisi de l'endeutament brasiler- el Tribunal Popular, constituït per representants de diversos sectors de la societat brasilera, va arribar al següent veredicte: CONSIDERANT QUE ( ... )

ELS INTEGRANTS DEL TRIBUNAL DEL DEUTE EXTERN DECIDEIXEN PER UNANIMITAT QUE:

El deute extern brasiler pel fet d' haver estat constituït fora dels marcs legals nacionals i internacionals i sense consultar a la societat, d'haver afavorit quasi exclusivament a les élites en contra de la majoria de la població i ferir la sobirania nacional, és injust i insostenible ètica, jurídica i políticament.

En termes substantius ja ha estat pagat i persisteix només com un mecanisme de submissió i esclavitud de la societat al poder financer de la usura i de la globalització del capital i de transferència de riqueses cap als creditors.

Per això, aquest TRIBUNAL:
Decideix, a més, comunicar a les autoritats legislatives, executives i judicials de la Unió, Estats i Municipis, aquesta decisió, perquè tinguin respecte per la legitimitat de l'estructura i funció social d'aquest Tribunal.