PETIT DICCIONARI DE LA GLOBALITZACIÓ


BERD (Banc Europeu Per a la Reconstrucció i el Desenvolupament)
El BERD es va crear a Europa Occidental per finançar la transició de Europa de l'Est a una economia de mercat. Financia projectes d'infrastructura com inversions del sector privat. D'aquesta manera, el BERD està molt ficat en el suport al sector nuclear, a l'expansió massiva de projectes de construcció de carreteres, etc... El BERD és molt criticat per grups d'Europa de l'Est per la seva manera secretista d'operar i per les poques consideracions ambientals en els seus préstecs.

FMI (Fons Monetari Internacional) i BANC MUNDIAL
Les dues institucions són crucials en el procés de globalització. A través dels seus Programes d'Ajust Estructural, imposats a tots els països que demanen un seu préstec, els obliguen a liberalitzar les seves economies i obrir les portes a la inversió estrangera.

G8 (EEUU, Regne Unit, Canadà, França, Alemanya, Japó, Itàlia i Rússia)
El G8 són els vuit països més industrialitzats del món. Es reuneixen un cop al any per fixar les seves polítiques cap el objectiu comú d'un "lliure" mercat mundial. A aquestes discussions es junten normalment els presidents del Banc Mundial, OMC, FMI i el Secretari general de les Nacions Unides. Entre els assumptes que s'han discutit en el passat, hi han les normes del GATT, la crisi del deute dels països en desenvolupament, el futur de la indústria nuclear i fins i tot unes poques paraules buides sobre el medi ambient. Les reunions del G8 són molt criticades com exemple de com les nacions més poderoses no tenen en compte per res els interessos de la resta del món.

OCDE (Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic)
És una organització que reuneix al 29 països "desenvolupats" del món Entre d'altres coses, s'ocupa de la penetració econòmica en el malament dit "Tercer món" i el desmantellament de la legislació existent sobre la protecció ambiental i dret (acord AMI.).

OMC. Organització Mundial del Comerç (antic GATT).
En ella es debaten els diversos acords comercials a nivell mundial, respecte les relacions Nord-Sud. E aquests moments, preocupen les negociacions sobre els organismes modificats genèticament i el futur Acord Agrícola que es discutiran la reunió de Seattle el proper 30 d novembre.

WEF (FEC, Foro Econòmic Mundial)
El WEF és un grup de 1000 (!) dels més importants caps d'estat i grans executius de les més poderoses multinacionals. En una "atmosfera de club" (segon les seves pròpies paraules), es reuneixen un cop al any en els Alps Suïssos, per discutir amb grans purs i una copa de Dom Perignon la propera adquisició corporativa o l'índex Dow Jones.