INSERCIÓ EN EL CURRÍCULUM


Per tal de treballar tota aquesta problemàtica amb alumnes de 14 a 16 anys proposem una unitat didàctica en la qual prioritzarem els objectius terminals següents:

Àmbit dels objectius procedimentals:

Àmbit dels objectius referents als fets, conceptes i sistemes conceptuals:

Àmbit dels objectius referents a les actituds, valors i normes: