ACTIVITAT 3: PERIODITZACIÓ DE LES VIOLACIONS ALS DRETS HUMANS


La demanda presentada per Rigoberta Menchú a l'Audiència Nacional es concentra en vuit dels principals responsables de les violacions dels drets humans a Guatemala durant els trenta-sis anys que va durar el conflicte armat. Entre altres acusa a tres presidents del govern, els generals Efraín Ríos Montt, Oscar Humberto Mejía Víctores i Fernando Romeo Lucas Garcia. A partir del gràfic d'evolució del nombre total d'assassinats i desaparicions ocorregudes entre 1960 i 1995 i la llista de presidents del govern de Guatemala entre el 2 de març de 1958 i el 14 de gener de 1996 raona el perquè de la decisió de la Premi Nobel de la Pau de concentrar l'acusació en aquests tres caps de govern.

Gràfic. Evolució del nombre total d'assassinats i desapareguts a Guatemala
entre 1960 i 1995
Quadre. Llista de Presidents de Guatemala, de 1959 fins a 1996 (FALTA GRÀFIC)

Presidents Inici Final
Miguel Ramón Ydígoras Fuentes
Enrique Peralta Azurdia
Julio César Méndez Montenegro
Carlos Manuel Arana Osorio
Kjell Eugenio Laugerud García
Fernando Romeo Lucas García
José Efraín Ríos Montt
Oscar Humberto Mejía Víctores
Marco Vinicio Cerezo Arévalo
Jorge Serrano Elias
Ramiro de León Carpio
2 de març de 1958
1 d'abril de 1963
1 de juliol de 1966
2 de juliol de 1970
2 de juliol de 1974
2 de juliol de 1978
24 de març de 1982
9 d'agost de 1983
16 de gener de 1986
15 de gener de 1991
29 de maig de 1993
30 de març de 1963
30 de juny de 1966
1 dejuliol de 1970
1 de juliol de 1974
1 de juliol de 1978
23 de març de 1982
8 d'agost de 1983
15 de gener de 1986
14 de gener de 1991
25 de maig de 1993
14 de gener de 1996


Font: Patrick Ball, Paul Kobrak, y Herbert F. Spirer, Violencia Institucional en Guatemala, 1960-1996: una Reflexión Cuantitativa, American Association for the Advancement of Science - Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, Washington, 1999.