ITINERARIS PEDAGÒGICS

Nivells als quals s'adrecen les pel.lícules


Ordre d'utilització de les pel.lícules segons les edats recomanades


El criteri que hem seguit per a seleccionar l'ordre es basa en el grau de complexitat de la pel.lícula, entenent amb aquest terme la menor o major dificultat que poden tenir els espectadors i espectadores per identificar la problemática que s'apunta en el film. Aquesta dificultat, lògicament, iclou la temàtica apuntada i la seva representació fílmica; dos aspectes estretament relacionats, que no poden diferenciar-se. El qué ens diu una pel.lícula és allò que representen les imatges, visuals i sonores.

La comercialitat de American History presenta el tema del racisme d'una forma més lineal i simple que Mississippi Masala i, per suposat, que Hatred (Odi). Hi ha pel.lícules com Rocco y sus hermanos en les quals la dificultat es troba en la posada en escena i en l'estructura narrativa, dos aspectes que suposen un estil determinat i una manera d'entendre la capacitat del cinema per a reproduir la realitat. Comparativement Hatred ofereix un grau de complexitat més gran en utilitzar el documental com a medi de reflexió.

Batxillerat:

1. American History X
2. Mississippi Masala
3. Rocco y sus hermanos
4. Hatred

A partir de Segon Cicle d'ESO:

1. Flores de otro mundo
2. La vida es un largo río tranquilo

A partir de Primer Cicle d'ESO

1. Sara Sara
2. Saïd
3. Las cartas de Alou

<<<<<< (tornar al introducció)

 

ALTRES TEMES RELACIONATS AMB LES PEL.LÍCULES QUE TRACTEM

American History X:
Racisme, relacions familiars, món dels joves (necessitat de la identificació amb el grup)

Mississippi Masala:
Racisme, relacions familiars, immigració, conflictes generacionals

Rocco y sus hermanos:
Immigració, història del cinema, món urbà, relacions familiars, prostitució, literatura

Hatred:
Racisme, identitat nacional, gèneres cinematogràfics, el cinema com a document històric, el documental d'investigació, realitzadores, mitjans de comunicació

Flores de otro mundo:
Immigració, situació de les dones immigrades, relacions familiars, violència patriarcal, món rural, realitzadores

La vida es un largo río tranquilo:
Relacions familiars, diferències socials, món de la infància, géneres cinematogràfics (la comèdia)

Sara Sara:
Amistat, esport, racisme, discriminació

Saïd:
Racisme, immigració, món urbà, violència, conflictes generacionals, món dels joves

Las cartas de Alou:
Immigració, món rural i món urbà, marginació

<<<<<<< (tornar al introducció)