Com desfer-nos de les joguines

Si la joguina està en bon estat Si la joguina està espatllada Joguines i solidaritat


COM DESFER-NOS DE LES JOGUINES

Una joguina deixa de ser útil per a un infant quan aquest creix o quan la joguina s'espatlla. En aquest moment es poden fer diverses coses.


SI LA JOGUINA ESTÀ EN BON ESTAT

Llençar-la significa malbaratar un recurs que pot ser útil a altres persones. Per evitar-ho podem passar-la a germans més petits, regalar-la a coneguts, a escoles o a ludoteques, o posar-la en els circuits de joguines de segona mà.

Reutilitzant les joguines potenciem que els infants les respectin i que valorin el treball de fer-les i els recursos que s'han utilitzat. Veure que després d'ells hi poden jugar altres nens els pot causar satisfacció. A més, reutilitzar les joguines els ajuda a valorar posteriorment la reutilització d'altres objectes.

Circuits comercials de joguines de segona mà

Només coneixem l'existència de Peque Chollo, una botiga de Sant Cugat del Vallès que es dedica a la compra-venda d'articles infantils (joguines, roba - també de pre-mamà -, accessoris per a bebè, disfresses, llibres, vídeos, cassets i complements decoratius). Qui tingui algun d'aquests articles per reutilitzar el pot portar a la botiga, on un programa informàtic en determina el preu. Quan es vengui, els diners es repartiran a parts iguals entre la botiga i l'ex-propietari. Els preus poden ser fins a un 70% més barats que els de les joguines noves.

La botiga és una franquícia d'una empresa nord-americana (present també a altres països europeus) que defineix el disseny de la botiga, la manera de funcionar i el programa que determina els preus. Va començar a funcionar a finals de juliol del 98 i el negoci va rodó, en un mes havien cobert les despeses d'arrencada. Cada mes es gasten unes 100.000 pessetes en publicitat; per exemple, editen uns fulletons on el reclam per als possibles proveïdors d'articles és "No tire... No guarde... No regale... ¡¡Véndalo!!"

Peque Chollo és al carrer Puig i Cadafalch 26-28, local 4, de Sant Cugat del Vallès.
El telèfon és 93 590 00 93.

A Barcelona hi ha una botiga de segona mà d'accessoris per a bebè (cotxets, bressols etc.) que també accepta joguines, però només si són molt noves. Es diu Babystock i és al carrer Bruc 61 , telèfon 93 215 97 15.

Les botigues de segona mà faciliten un mecanisme ben raonable per a la reutilització de qualsevol article que estigui en bon estat. El fet que quasi no hi hagi establiments d'aquest tipus destinats a joguines pot suggerir una bona idea de negoci...

Circuits de joguines de segona mà de tipus social

Les campanyes de repartiment de joguines per Reis (Cap nen sense joguina, Reis per a tots etc.) solen estar coordinades per associacions de veïns, parròquies, centres d'esplai o ajuntaments. Normalment, el funcio-nament és el següent: els assistents socials de la zona elaboren una llista de famílies possiblement interessades a rebre joguines, i els envien una carta explicant la campanya i demanant si volen participar-hi. Les que contestin positivament rebran les joguines la nit del 5 de gener, de mans dels voluntaris de l'organització. Per recollir les joguines es fa difusió pel barri durant un cert període de temps, a través de comerços o cartells. Algunes de les organitzacions només accepten joguines en bon estat, d'altres també en reparen.

No existeix un registre exhaustiu de campanyes d'aquest estil. Per informar-se'n, el millor és adreçar-se a les diferents entitats cíviques que hi hagi al barri.

La Fundació Engrunes i la Cooperativa Miques són dues organitzacions íntimament relacionades que tenen per objectiu la reinserció social de gent marginada o necessitada (ex-presos i presos en tercer grau penitenciari, persones amb problemes de drogodependències o ludopaties, etc.) a través d'activitats econòmiques. Es dediquen principalment al tractament i mercadeig d'articles de segona mà (joguines, roba, mobles, llibres, música etc.) i a la construcció (sobretot rehabilitant vivendes). És la gent marginada qui ocupa els llocs de treball, pels quals percep un sou per sobre de les 100.000 pessetes, d'acord amb el conveni laboral del sector (fa temps que estan lluitant per un marc legal especial, similar al que existeix per a disminuïts psíquics); la diferència de salaris entre els obrers i els administratius és mínima. Actualment hi treballen prop de 100 persones.

Reben els articles de segona mà de donacions particulars, i els venen a preus molt baixos. Tenen tres botigues a Barcelona i una a Sant Cugat, però de joguines només n'hi ha a la seu del carrer Temple 11-15 de la Zona Franca (darrera la Bauhaus), telèfon 93 223 27 29.


SI LA JOGUINA ESTÀ ESPATLLADA

El primer que es pot fer en aquest cas és estudiar si és possible reparar-la. Fer-ho entre pares i fills pot proporcionar una bona ocasió als petits per adquirir coneixements i desenvolupar destreses que els donaran autonomia i els estimularan l'enginy. A més, tindran l'oportunitat de tornar a jugar amb una joguina que potser els agrada molt. De passada, s'estalvien recursos tant naturals com econòmics.

Quan la joguina no té altre futur que ser llençada, el millor des d'un punt de vista ecològic és fer-ho de forma selectiva, igual que amb qualsevol altre objecte. Recollir de forma selectiva el que llencem permet separar els diferents materials que composen els objectes i recuperar-los. És a dir, possibilitar que puguin tenir ús novament.

Si la recollida no es fa de manera selectiva, els materials es llencen als abocadors o es cremen a les incineradores (es diu que reben un tractament finalista). Però això no vol pas dir que "desapareixen", sinó que es transformen en cendres, gasos i líquids. La barreja indiscriminada de materials de tot tipus entre les deixalles fa que aquestes cendres, gasos i líquids siguin altament nocius per a la salut.

Convertir un material que pot ser usat, és a dir, un recurs útil, en residus tòxics no és massa intel·ligent. Ja hem parlat al capítol dedicat a materials de la conveniència de seguir la regla de les tres Rs: reduir, reutilitzar, reciclar.

Les joguines de paper i cartró es poden llençar al contenidor per a paper que hi ha a la majoria de municipis de Catalunya. Les de plàstic o metall en principi es podrien tirar al contenidor corresponent, però avui dia encara es recupera una part molt petita del que va a aquests contenidors.

Existeixen dos tipus d'instal·lacions per facilitar la recuperació dels materials. Les deixalleries recullen en general voluminosos (electrodomèstics, mobles etc.), ferralla, runa, productes tòxics (pintures, termòmetres, pesticides) etc. Els ciutadans han de portar els objectes directament a la deixalleria, on es desballesten. Les plantes de triatge recullen la brossa urbana (contenidors grocs) i algunes admeten també residus orgànics.

En ambdós tipus d'instal·lacions els objectes es classifiquen per materials i es porten a recuperar els que ho permeten; amb la matèria orgànica es fa compost. El seu funcionament, però, és encara molt confús, i els ciutadans en rebem una informació pràcticament nul·la. Un bon dia vam trobar una sèrie de contenidors al carrer, però ningú no ens ha explicat exactament què hi hem de tirar ni per què, així com tampoc no ens han explicat què hem de fer amb les deixalles que no encaixen amb cap d'ells.

Avui per avui, la majoria de materials acaben als abocadors o incineradores, per dos motius principals: molts dels materials senzillament no són recuperables, i hi ha poques infrastructures per a la recuperació dels que sí que ho són (començant per facilitats per a una recollida selectiva ben feta). Tots dos motius són salvables amb més o menys facilitat, però hi ha molts poders econòmics als quals no els interessa (per exemple, els fabricants d'envasos de PVC o tetrabrics, objectes que no es poden recuperar). Així, les joguines que ja no puguem fer servir més aniran molt probablement a l'abocador, és a dir, es tiraran a terra (això sí, totes juntes).

Una de les deixalleries que admet més varietat de materials i on es recupera un percentatge més alt del que hi arriba és la de Torrelles de Llobregat, posada en marxa pel Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius en col·laboració amb l'Ajuntament. Aquesta deixalleria és una de les iniciatives promogudes pel projecte Residu Mínim, que té per objectiu l'adopció de sistemes racionals de tractament dels residus. Per a més informació sobre la deixalleria i sobre el projecte Residu Mínim es pot trucar al telèfon 93 680 27 51.


JOGUINES I SOLIDARITAT

Algunes famílies es queixen que els seus fills tenen massa joguines. D'altres, fan malabarismes amb els estalvis perquè en puguin tenir alguna. Algunes de les primeres volen col·laborar a què les segones aconsegueixin el seu objectiu.

Una possible forma de col·laboració és a través dels circuits de joguines de segona mà. Una altra forma és comprar joguines noves per donar-les a famílies amb pocs recursos econòmics.

Només tenim coneixement d'una organització que coordini aquesta segona forma de col·laboració. És Creu Roja Joventut, que organitza una Campanya de Reis a nivell de Catalunya des de fa vuit anys, en col·laboració amb RTVE. L'any passat van recollir 154.576 joguines que es van repartir entre 22.739 nens i nenes de Catalunya, algunes entitats (ludoteques de casals infantils i centres penitenciaris, entre altres) i infants d'altres països.

Per a la recollida de les joguines compten amb la col·laboració d'ateneus, escoles, ajuntaments o altres entitats cíviques que tenen espai per a l'emmagatzematge. Les joguines es classifiquen per edats i s'emboliquen (no s'accepten joguines sexistes ni bèl·liques). L'entrega de les joguines es fa de maneres diferents segons la població (en algunes les donen els Reis, en d'altres les donen col·laboradors voluntaris etc.). Els serveis socials dels diferents ajuntaments s'encarreguen de seleccionar els destinataris.

Aquest any la campanya durà el lema "Fes-te Rei Mag". Per a informació es pot trucar als telèfons provincials de Creu Roja Joventut:

Barcelona: 93 300 65 65
Girona: 972 200 415
Tarragona: 977 220 631
Lleida: 973 260 090

segueix