PRESENTACIÓ

Quan anem a comprar joguines ens trobem amb una oferta molt àmplia d'alternatives. Per triar ens solem basar en els desitjos o necessitats dels destinataris, el preu, l'aparença estètica o la marca.

Però hi ha molts altres factors que es poden tenir en compte. Les matèries primeres de què està feta la joguina, els recursos naturals d'on s'han obtingut, la manera d'explotar-los... On s'ha fabricat, qui ho ha fet i en quines condicions laborals... L'impacte ambiental dels processos de manufactura i distribució, els mercats on es ven...

Per què voldríem tenir en compte tots aquests factors en el moment d'escollir una joguina, o qualsevol altre producte? Doncs perquè en decidir-nos per una determinada opció col·laborem en certa mesura amb totes les activitats que la fan possible, i la manera de dur a terme aquestes activitats determina directament el model social: com les persones arbitrem les nostres interrelacions, com interactuem amb el medi natural, com ens establim en el territori, com distribuïm els recursos, quant temps dediquem a la feina i quant a l'oci, quines possibilitats tenim d'evolució personal...

Quan ens fem conscients que escollir una determinada opció de compra implica contribuir a què el dibuix del model social prengui un aspecte i no un altre, ens adonem que com a consumidors tenim alhora responsabilitat i poder sobre l'evolució del món. Responsabilitat, perquè el manteniment d'una determinada forma de producció és possible gràcies a la nostra compra; som un peça indispensable de l'engranatge. I poder, perquè comprant o deixant de comprar un producte podem fer que les activitats que el fan possible es mantinguin o s'abandonin.

La influència dels consumidors sobre l'evolució del món es veu reforçada pel fet que avui les grans empreses no només incideixen en les societats a través de les seves activitats industrials i mercantils, sinó que a més intervenen directament en el poder polític, substituint-lo en el seu paper de coordinador de la vida col·lectiva. De fet, el món actual es governa segons una democràcia perfecta, però amb unes característiques particulars: les paperetes electorals són als prestatges de les botigues, les urnes tenen forma de caixa registradora i la propaganda electoral es reparteix a través dels anuncis publicitaris.

Per al funcionament correcte d'aquesta democràcia modificada cal que es compleixin dos requisits. Per una banda, que els electors siguem conscients de la seva existència. I per una altra, que disposem d'informació suficient sobre els diversos candidats per poder votar d'acord amb les nostres idees. Altrament, estem posant a l'urna paperetes que no sabem què diuen. El fet de voler llegir les paperetes abans de votar és el que es coneix per "Consum Responsable".

Cap dels dos requisits necessaris per a un Consum Responsable no se satisfà actualment al nostre país. Aquesta Guia vol ser una aportació per omplir aquest buit. Es publica just abans de la temporada de Nadal i Reis 1998-99, una època de l'any en què el consum s'orienta cap al sector de les joguines d'una manera molt accentuada: les empreses joguineres facturen al voltant del 80% dels seus ingressos anuals.

La Guia proporciona informació sobre diversos aspectes relacionats amb la producció i el consum de joguines. Una vegada elaborada d'acord amb les idees pròpies, la podem incorporar als criteris de compra habituals.

Pel que nosaltres sabem, la Guia és la primera publicació d'aquest estil al nostre país. Com tot projecte pioner, té de ben segur moltes mancances. Als lectors i lectores que estigueu interessats en la divulgació d'informació per fer possible un Consum Responsable, us agrairem que ens feu arribar les vostres impressions i suggeriments.


Centre de Recerca i
Informació en Consum (CRIC)
Ausiàs March 16, 3er. 2a.
08010 Barcelona
Tel. 93 412 75 94
E-mail: cric@pangea.org

Xarxa de Consum Solidari
Avinyó 29, baixos
08002 Barcelona
Tel. 93 268 22 02
E-mail: xarxaconsum@pangea.org


El Centre de Recerca i Informació en Consum (CRIC) va néixer a Barcelona el 1996, impulsat pel treball de reflexió i sensibilització d'en Joan Torres. El principal objectiu del CRIC és la recopilació i divulgació d'informació per possibilitar un Consum Responsable: aquell que es fa amb coneixement de les seves implicacions ecològiques i socials.

La Xarxa de Consum Solidari agrupa un centenar d'entitats cíviques de diversos àmbits (ecologistes, sindicals, escoles, de solidaritat etc.) d'arreu de Catalunya. Els seus dos principals objectius són la promoció del Comerç Just i l'intercanvi d'informació i experiències entre el teixit associatiu català.

El capítol "Els infants, el joc, les joguines" s'ha fet amb l'assessorament i la col·laboració del Seminari d'Educació del Consumidor de l'Associació de Mestres Rosa Sensat, ABACUS i la Universitat Autònoma de Barcelona.
segueix