Comunicats de premsa

 

30 de Març de 1999

 

DOCUMENT DE REFLEXIÓ SOBRE LA INTERNVENCIÓ MILITAR A KOSOVO

 

Davant la situació creada per la intervenció militar de l'OTAN a Kosovo, la Fundació per la Pau vol fer arribar els següents elements de reflexió i anàlisi a l'opinió pública,  a les institucions, a les organitzacions no governamentals, als/les professionals dels mijtans de comunicació i als/les responsables de partits polítics i sindicats.

 

1. L'opció per la violència suposa un fracàs de la política

Quan en un conflicte s'opta per la violència és evident que estem parlant d'un fracàs. L'objectiu de la política, en un sistema democràtic i favorable als Drets Humans, és l'eliminació de tot possible esclat de violència o, en el cas que ja s'hagi donat, intentar reconduir-la i superar-la.

L'agressió militarista i excloent del govern de Milosevic, denunciada pel moviment per la pau i els drets humans des de fa més de 10 anys, és un fet dur i deplorable. Però la resposta militar dissenyada per la comunitat internacional a través de la intervenció de l'OTAN, evidencia un fracàs i una incapacitat per a desenvoupar polítiques de prevenció de conflictes així com per emmarcar la seva regulació en escenaris que no passin per la violència ni per la injustícia.


2. Les solucions militars no són bones solucions

Es més que qüestionable èticament el sentit d'una intervenció que vol posar pau a base de bombes i que vol evitar morts tot provocant-ne algunes.

Però més enllà d'aquesta valoració, sembla clar que una resposta militar no representa una bona solució. Una intervenció militar pot generar més enfrontament, més tensament del conflicte i més tancament i animadversió entre les parts. Pot desencadenar, en definitiva, un reforçament de la intransigència i de les actituds extremistes.


3. La intervenció de l'OTAN pot agreujar la situació del que es pretén protegir

La intervenció militar començada per l'OTAN a finals de la setmana passada, ha suposat ja un increment de la repressió del govern de Milosevic sobre la població albaneso-kosovar. En general, la sensació de víctima que pot tenir la societat sèrbia fa que creixi el suport i la identificació amb l'actuació de Milosevic.

A més, cal tenir present que els grups d'oposició a la guerra i l'agressió dins de la mateixa Sèrbia, tradicionament represaliats i menyspreats pel govern serbi, són els que més poden patir en un entorn d'agressió bèl.lica externa sobre Sèrbia. Des del començament del conflicte als Balcans, els grups d'oposició a la guerra dins de Sèrbia han estat molt actius i molt crítics, en un entorn díficil i clarament hostil. Sovint, no s'ha tingut en compte el seu treball i, amb aquesta intervenció, s'agreuja objectivament la seva situació, i de retruc, es debilita la força opositora al militarisme i a l'imperalisme del govern serbi.


4. És aquesta intervenció militar, l'única possible?

La intervenció dissenyada i realitzada per l'OTAN, bombardejos sobre objectius militars serbis, és més que discutible en quan a la seva justificació.

Si el que es vol és protegir a la població de Kosovo represaliada per l'agressió de la policia i forces militars sèrbies, no hagués estat més lògic -en cas de dissenyar-se una intervenció militar- situar efectius humans i materials entre la comunitat de Kosovo i Sèrbia? És a dir, impedir que es poguessin dur a terme accions sobre Kosovo i la seva població. Això, a banda de ser més estrictament defensiu, hagués pogut permetre que la població sèrbia entengués que l'actuació de l'OTAN es basava en protegir els Drets Humans de Kosovo i no en castigar a Sèrbia.

O potser és que el bombardeig és menys arriscat (en quan a possibles baixes i cost de legitimació) que la presència de forces d'interposició? Certament, és menys arriscat per a qui intervé, però no pas per a la població agredida que no necessita que ataquin el veí, sinó que la defensin de l'agressió externa.


5. L'OTAN és una aliança militar no un govern mundial

L'OTAN és un tractat de caire militar. La decisió sobre intervenir militarment o no, hauria de recaure en el que, malgrat totes les febleses, és l'únic àmbit de decisió i legitimitat sobre política internacional: l'ONU.

Amb aquesta intervenció, l'OTAN ha decidit prescindir del concepte d'Estat-nació sobirà per sobre de tot i n'ha qüestionat, de facto, el dret a la no ingerència. És, creiem, un aspecte positiu perquè des del moviment per la pau sempre hem reclamat que el dret a la sobirania d'un Estat-nació no serveixi per a deixar impunes situacions d'opressió i esclafament dels Drets Humans.

Malgrat tot, aquest reconeixement no pot amagar el que dèiem al començament d'aquest punt: l'OTAN és un club de caire exclusivament militar de certs països occidentals, que representa únicament a un nombre determinat, petit i exclusiu, de països. No és lògic que aquesta institució sigui la que té potestat i la que pot decidir quan, com, a on i en quines circumstàncies pot i ha de desenvolupar-se una intervenció militar.

 

 

6. L'OTAN no és un intrument de pau ni de defensa dels Drets Humans

Després d'aquesta intervenció, pot semblar a molta gent que l'OTAN és un mal menor, un instrument de caire militar que, almenys, pot servir per evitar situacions crítiques cap a la protecció dels Drets Humans i la Pau.

Res més lluny de la realitat. No qüestionem d'entrada i per sistema (seria absurd fer-ho) la sinceritat de la decisió d'intervenir per protegir els Drets Humans de Kosovo, però en qualsevol cas és evident que l'OTAN té moltes mancances que impossibiliten creure en la seva credibilitat i legitimitat per instituir-se en salvaguarda de la pau i els drets humans.

A banda del cas dels Balcans, un altra situació, propera, de genocidi i d'agressió d'un Estat contra una comunitat nacional no reconeguda és la del Kurdistan. La repressió i genocidi llargament exercit sobre el poble kurd és clamorosament escandalós. A fi d'aturar-ho, l'OTAN ho tindria molt fàcil. No faria falta ni intervenir militarment ni res: simplement cridant l'atenció a un sels seus estats membres: Turquia, un dels principals repressors del poble kurd. Com pot ser que un pacte militar que permet en el seu si a membres activament agressius contra els Drets Humans vagi donant lliçons de respecte?

En un altre ordre de coses, quan tothom admet que la seguretat mundial passa per moltes variables que no tenen a veure amb la militar i, fins i tot, passen precisament pel desarmament i la disminució del nivell de militarització, l'OTAN no ha estat capaç d'aconseguir, exigir i ni tan sols recomanar als seus Estats membres que erradiquin dos tipus d'armes altament agressius amb la seguretat mundial: les armes nuclears (considerades il.legals per la Cort Internacional de Justícia de La Haia) i les mines antipersona (que tant l'ONU com un Tractat signat per més de 125 països de tot el món recomanen que desapareguin de forma definitiva).

En general, l'OTAN és una aliança militar que menysté i no contempla la possibilitat de les polítiques de prevenció de conflictes i, en canvi, abona les dinàmiques i estructures militaristes, sovint en la base del sorgiment de molts conflictes.

Tot plegat, de forma objectiva, ens ha de fer dubtar seriosament de la capacitat i credibilitat de l'OTAN per erigir-se en instrument generador de pau i de drets humans.
 

7. No totes les crítiques a la intervenció militar són de caire pacifista o solidari

Tanmateix hem vist crítiques a la intervenció militar que poden ser lícites però que no semblen motivades per la defensa dels Drets Humans i la Pau sinó més aviat obeeixen a d'altres qüestions. Que institucions, organismes, grups i fins i tot esportistes es queixin pel sofriment que pot generar l'atac de l'OTAN quan no han dit res pels anys i anys d'agressions, neteges ètniques i barbaritats comeses pel govern de Milosevic a milers de ciutadans i ciutadanes de Croàcia, Bòsnia o Kosovo, no és acceptable.

 

No és el cas, val a dir-ho, del conjunt d'organitzacions i entitats per la pau, com la mateixa Fundació per la Pau, que des del primer moment han estat alertant del drama que es vivia als Balcans mentre la comunitat internacional, OTAN inclosa, no semblava preocupar-se el més mínim per la situació que s'hi vivia.


8. Hi ha solucions per evitar les guerres i les respostes militars

Una cosa està clara: si ens entestem a fer servir lògiques militaristes (organització dels països en pactes militars; investigació en sistemes armamentístics; justificació i legitimació de la violència; apologia dels exèrcits; dedicació abusiva a la investigació militar i les despeses militars...) quan sorgeixin conflictes i problemes només sabrem actuar, només estarem preparats per respondre en clau militar.

Si volem que algun dia sigui possible intervenir de forma noviolenta en conflictes cal que treballem per instaurar una Cultura de Pau que substitueixi la cultura de la violència; cal que enfortim i desenvolupem les mesures de prevenció de conflictes enlloc d'enfortir els exèrcits; cal que invertim en seguretat humana enlloc d'invertir en militarisme; cal que investiguem en resolució, regulació i intervenció en conflictes enlloc d'investigar en millora i sofisticació d'armes; cal que pensem més en negociacions, mediacions, mesures de pressió (embargaments, aïllaments per part de la comunitat internacional...) i no tant en bombardejos i atacs aeris; cal que donem suport als qui treballen per la pau (objectors de consciència, insubmisos, desertors, objectors fiscals, objectors científics, objectors laborals...) enlloc de donar legitimitat als qui preparen la guerra (comerciants d'armes).


9. Fins i tot la resposta noviolenta de Kosovo va ser ignorada i menystinguda

Com bé sabem, tot el conflicte als Balcans va començar, precisament, amb l'abolició de la condició autònoma de Kosovo, a finals dels anys 80. En concret, es va dissoldre el parlament de Kosovo i es va prohibir l'ensenyament en albanès.

Arran d'això, la majoria de la població va optar per secundar un impressionant moviment de desobediència civil noviolenta per tal de desbaratar l'agressió. Es van organitzar sistemes alternatius de govern que, al marge de l'oficialitat imposada pel govern serbi, gestionaven la realitat.

En tots aquests anys, la comunitat internacional no va prestar gens d'atenció al tema de Kosovo. I quan més endavant esclatava el drama a Bòsnia, encara menys. Aquesta manca de resposta oportuna i a temps és clau per entendre la "necessitat" d'intervenir militarment ara. Però encara és més greu, tenint en compte que s'hagués pogut recolzar, donant visibilitat, rellevància i credibilitat internacional, aquesta resposta noviolenta i això hagués pogut evitar molt més encara la degeneració del conflicte, el sorgiment de l'Exèrcit d'Alliberament de Kosovo, el consegüent increment de la repressió sèrbia i, finalment, la intervenció militar de l'OTAN.

 

10.  Sobre el paper, sentit, coherència i lògica del pacifisme

Hi ha qui, de forma desinformada o fins i tot perversa, ve a dir que el que ha passat als Balcans demostra que el pacifisme no té sentit o és inviable. Cal dir ben fort que això és absurd: el que ha demostrat el drama dels Balcans és el que el moviment per la pau sempre ha dit: que la cultura de la violència i el militarisme són profundaments nocius per a la seguretat de pobles i persones.

Se'ns diu que l'OTAN i la intervenció militar és necessària per aturar l'agressió sèrbia, però cal recordar que aquesta agressió és filla d'una lògica militar. Milosevic, i el seu genocidi, ha estat possible per l'existència d'una cultura de violència, que justifica la violència com a forma de fer política, que permet la investigació, fabricació i comercialització d'armes, que contempla una lògica militar que justifica la repressió contra els dissidents de la guerra...

El treball per la pau no es redueix a qüestionar l'ètica d'una intervenció militar en un cas de conflicte sinó que es basa en sentar les bases per a la construcció d'un món en què la força de la raó, enlloc de la raó de la força, sigui la que dirigeixi el món. Per la generació d'una Cultura de Pau que faci innecessari la construcció, preparació i justificació de la guerra. Per la construcció d'una nova seguretat basada en la satisfacció de les necessitats humanes i socials com a millor forma de prevenir els conflictes.