INDEXEducació en valors

libro Democràcia participativa: hi ha vida més enllà de les urnes? Jaume Blasco. Català, Pàgina Web i PDF.

libro La democracia más allá de las urnas. Intermón Oxfam. Castellà, PDF

libroVideojugeos, ¿que valores transmiten?. Amnistia Internacional, Universidad de León i altes. Castellà i català, Pàgina Web

libro Derecho a la orientación sexual. Amnistia Internacional,Castellà, PDF

libro Derechos Humanos y orientación afectivo-sexual. Amnistia Internacional,Castellà, PDF

libro Irak, las personas primero (2003). Amnistia Internacional,Castellà, PDF

libroMaterials sobre cinema i valors. Seminari Permanent d'Educació per a la Pau de Badalona (SPEB), Català, Página Web

libro Processos de comunicació, participació democràtica i consens a l'escola. Seminari d'Educació per a la Pau de Badalona. Català, Pàgina Web

libro El Preguntón de Guatemala. Aba Guima. Castellà, Pàgina Web

libro II Jornades d'Educació en Valors. Experiències i pràctiques de treball (12-18 anys). Fundació Jaume Bofill.  Català,  Format PDF